บอร์ด ความรัก,ความรักชีวิตคู่กับการเงินสำคัญจริงเหรอ ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย grannygardenความรักทำให้คนตาบอดอาจมีจริงกับชีวิตคู่บางคู่ ถ้าคู่นั้นมีฐานะทางการเงินมั่นคงมาก่อน มีความรักและความเข้าใจกันหนักแน่นมากพอ รับรองได้เลยว่าไปกันได้ตลอดรอดฝั่งแต่สำหรับบางคู่นอกจากเรื่องความรักความเข้าใจระหว่างคนสองคน ครอบครัว สภาพแวดล้อม เรื่องการเงินก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตคู่คู่รักโดยเฉพาะคู่สามี ภรรยาที่แต่งงานอยู่กินด้วยกัน มักมีปัญหาการเงินที่ตอนแรกเห็นว่าเป็นปัญหาเล็กๆ น้อยๆ แต่พอนานวันเข้ากลับกลายเป็นปัญหาใหญ่ ซี่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายกรณี เช่น แยกกระเป๋า เงินใครเงินมัน แม้ว่าการแยกเงินกันใช้จะมีข้อดีคือ ไม่ต้องอึดอัดว่าใครจะเอาเงินไปใช้ทำอะไร สามารถเอาไปซื้อของที่ชอบได้ มีอิสระไม่ถูกอีกฝ่ายควบคุม แต่ข้อเสียนั้นก็มีไม่น้อย เช่น ขาดการวางแผน ใช้เงินจนเคยชิน ยากต่อการเก็บเงินสำหรับอนาคตของครอบครัวแยกหนี้ หนี้ใคร หนี้มัน ปัญหานี้มักเกิดกับคู่รักที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหนี้ แต่อีกฝ่ายไม่มี ไม่ว่าจะหนี้รถยนต์ บ้าน มักทำให้เกิดคำถามว่าใครควรเป็นคนใช้หนี้ แล้วอีกฝ่ายต้องช่วยใช้หนี้ด้วยหรือเปล่าดังนั้นจึงควรตกลงกันตั้งแต่ทีแรก อย่าปล่อยให้เป็นคำถามคาใจ รอให้เป็นระเบิดเวลานิสัยการใช้เงิน ต่างกันเกิน บางคนเป็นคนประหยัด หาเงินเก่ง เก็บเงินเก่ง แต่บางคนใช้เงินเพื่อซื้อความสุขกับเรื่องที่อีกคนคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระ แน่นอนว่าทำให้เกิดปัญหา และสร้างความกดดันเวลาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ฐานะทางการเงินต่างกัน คู่รักบางคู่มาจากครอบครัวที่มีฐานะต่างกันยกตัวอย่างเช่นฝ่ายหนึ่งรวยกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง หรือแม้แต่เมื่อภรรยาไม่ได้ทำงาน เป็นแม่บ้าน โดยมีสามีเป็นกำลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว ปัญหาย่อมเกิดขึ้นแน่นอนการเงินของคู่รักอาจไม่ใช่เรื่องของคนสองคนเสมอไป โดยเฉพาะคนที่อยู่กับพ่อแม่ มักเกิดปัญหาเมื่อต้องจ่ายเงิน เพื่อซื้อของชิ้นสำคัญให้พ่อแม่ หรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของพ่อแม่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึก ที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายพวกนั้นร่วมกันปัญหาการเงินในชีวิตคู่รักเยอะขนาดนี้ อาจทำให้ชีวิตรักของบางคู่ต้องเลิกรากันไปแต่ความจริงแล้วถ้าคู่นั้นมีความรักที่มั่นคงต่อกันมากพอ คงต้องหาทางป้องกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือแก้ไขก่อนที่จะเป็นเรื่องที่ลุกลามใหญ่โต เช่น• ทำข้อตกลงร่วมกันตั้งแต่แรกว่าใครมีหน้าที่ดูแลค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรบ้าง จะต้องเก็บเงินเท่าไรเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในอนาคต• พูดคุยกันเสมอๆ เปิดอกคุยยามมีปัญหาคับข้องใจ  เพราะบางครั้งปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตคู่ อาจเป็นจุดที่ทำให้อีกฝ่ายหมดความอดทน การพูดคุยกันบ่อยๆ เกี่ยวกับสถานะทางการเงิน เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายปรับ และ เปลี่ยนนิสัยการใช้เงิน การหารายได้ เพื่อความเหมาะสมกับความเป็นอยู่ตลอดเวลา• ทำบัญชีรายรับรายจ่าย การทำบัญชีรายรับรายจ่ายทั้งคู่รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ควรเก็บออมเพิ่มจากส่วนไหน และส่วนไหนที่สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้• ต้องวางแผนและมีเป้าหมายชัดเจน การวางแผนทางการเงินจะช่วยให้ชีวิตคู่สามารถบรรลุเป้าหมาย เช่น เป้าหมายอยากซื้อบ้าน ต้องวางแผนว่าทั้งสองคนจะช่วยกันเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่ เป็นต้น• ต้องวางแผนเผื่อเวลาฉุกเฉิน เพราะในบางครั้งอาจจำเป็นต้องใช้เงินโดยอาจเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงมาก่อน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อใช้จ่ายระหว่างตกงาน ซึ่งควรเก็บไว้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 6 เดือนเพียงเท่านี้ก็จะทำให้การใช้ชีวิตคู่ดำเนินอย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาทางด้านการเงินมาสร้างความร้าวฉานอีกต่อไป