ประเทศที่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดีที่สุดในโลกบอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ เนื้อหาโดย origin ภาษาอังกฤษ (English)ถือเป็นหนึ่งในภาษาสากลที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก ภาษานี้ถูกใช้อย่างกว้างขวางทั้งในโลกของธุรกิจ การติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยี หรือแม้แต่การแพทย์คนที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี มักจะได้รับโอกาสหรือมีช่องทางให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือความรู้ได้กว้างขวางกว่าด้วยในหลายประเทศจึงนิยมบรรจุหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้าไปในโรงเรียนแม้จะมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกันทั่วโลกแต่กลับไม่ใช่ทุกประเทศที่ประชาชนจะสามารถเข้าใจหรือสามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วโดยในแต่ละปี จะมีการจัดอันดับ 'ดัชนีความสามารถทางภาษาอังกฤษ'ของ EF (EF EPI) ซึ่งเป็นความพยายามจัดอันดับประเทศตามความเท่าเทียมกันของทักษะภาษาอังกฤษในกลุ่มผู้ใหญ่ที่ทำแบบทดสอบ EF ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ EF Education Firstบริษัทการศึกษานานาชาติ และสรุปผลจากข้อมูลที่รวบรวมผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีให้ฟรีทางอินเทอร์เน็ต ดัชนีนี้เป็นแบบสำรวจออนไลน์ที่เผยแพร่ครั้งแรกในปี 2554 จากข้อมูลการทดสอบจากผู้สอบ 1.7 ล้านคน ฉบับล่าสุดวางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565EF EPI ฉบับปี 2022 คำนวณโดยใช้ข้อมูลการทดสอบจากผู้สอบ 2.1 ล้านคน ในปี 2021 ผู้สอบได้รับการคัดเลือกด้วยตนเองจากทั้งหมด 111 ประเทศและดินแดนนี่คือรายชื่อประเทศที่ทำคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษได้มากที่สุด(ข้อมูลการทดสอบนี้ไม่นับรวมประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักอยู่แล้ว)ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้คะแนนทั้งหมด 661 คะแนนอยู่ในระดับ Very High Proficiency หรือ ความสามารถสูงมาก ประเทศที่ทำคะแนนทดสอบมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ที่ทำคะแนนไปได้ 642 คะแนนประเทศออสเตรีย ได้ 628 คะแนนและประเทศนอร์เวย์ 627 คะแนน  ในขณะที่ประเทศในทวีปเอเชียประเทศอื่นที่ได้คะแนนสูงได้แก่ประเทศฟิลิปปินส์ ได้ 578 คะแนน ในอันดับ 22 ของโลกซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ High Proficiency หรือ ความสามารถสูง ส่วนประเทศไทย ทำคะแนนไปได้เพียง 423 คะแนน เป็นอันดับที่ 97 ของโลก อยู่ในระดับ Very Low Proficiency หรือ ความสามารถต่ำมากซึ่งถือว่าไกล้เคียงกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค เช่นประเทศเมียนมาร์ อันดับ 93กัมพูชา อันดับ 94 ส่วนประเทศที่ได้คะแนนทดสอบน้อยที่สุดในโลกคือประเทศลาว ที่ทำคะแนนไป 364 คะแนน รั้งท้ายในอันดับ 111